System Center Operations Manager (SCOM)

Nástroj Operations Manager umožňuje monitorovať služby, zariadenia a prevádzku mnohých počítačov z jednej konzoly. IT administrátori získavajú rýchly prehľad o stave IT prostredia a služieb, ktoré sú spustené naprieč rôznymi systémami a úlohami. Je to zabezpečené vďaka radu zobrazení, ktoré uvádzajú informácie o stave, zdraví a výkone, ako aj o výstrahách generovaných o dostupnosti, výkone, konfigurácii a bezpečnostnej situácii.

 • monitorovanie a vydávanie varovaní týkajúcich sa infraštruktúry a aplikácií,
 • monitorovanie úloh spoločnosti Microsoft a tretích strán,
 • monitorovanie cloudu, vrátane platformy MS Azure,
 • informácie o stave, zdraví a výkone systému.

System Center Configuration Manager (SCCM)

Nástroj Configuration Manager zvyšuje produktivitu a efektivitu IT znížením počtu ručných úloh a tým, že vám umožní sústrediť sa na projekty s vysokou hodnotou, maximalizovať investície do hardvéru a softvéru a posilniť produktivitu koncových užívateľov vďaka tomu, že budú mať vždy ten správny softvér v správny čas. Vďaka nástroju Configuration Manager budete môcť poskytovať efektívnejšie IT služby, pretože vám pomôže zaistiť bezpečné a škálovateľné nasadenie softvéru, správu nastavenia, dodržiavanie predpisov a komplexnú správu prostriedkov pre servery, stolové počítače, notebooky a mobilné zariadenia.

 • flexibilita nasadenia OS,
 • správa nastavení a kompatibility,
 • inventár a funkcie Asset Intelligence,
 • poskytovanie aplikácií,
 • správa opráv,
 • stav klienta a monitorovanie,
 • správa zariadení.

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Virtual Machine Manager je riešením pre správu virtualizovaného datacentra. Umožňuje vám konfigurovať a spravovať hostiteľa virtualizácie, siete a prostriedky úložiska na vytvorenie a nasadenie virtuálnych počítačov a služieb do vami vytvorených privátnych cloudov:

 • správa virtuálnych počítačov a privátneho cloudu,
 • správa úložísk dát a sietí,
 • podpora hostiteľa heterogénnych virtuálnych počítačov,
 • šablónové nasadenie úloh.

Orchestrator

Orchestrator je riešením pre správu pracovných postupov v datacentrách. Orchestrator vám umožňuje automatizovať tvorbu, monitorovanie a nasadenie prostriedkov vo vašom prostredí:

 • automatizácie úloh,
 • vytváranie vizuálnych kompilácií,
 • integrácia úloh pre rôzne platformy.

System Center Data Protection Manager (SCDPM)

SCDPM vytvára konzistentné prostredie s komplexne riešeným zálohovaním. Má okrem iného zabudovanú podporu zálohovania operačných systémov Windows Server, databázových serverov SQL Server, aplikačných serverov Exchange Server, aplikačných serverov SharePoint Server ako aj možnosť zálohovania vo virtualizačnom prostredí na platforme Hyper-V. SCDM umožňuje vytvárať úplnú zálohu, prírastkové zálohy, diferenciálnu zálohu a hardvérové zálohy pre úplnú obnovu systému:

 • centralizovaná záloha virtuálnych počítačov a aplikácií,
 • obnova pre virtuálne počítače na úrovni položiek,
 • archivácia dát zálohy do platformy MS Azure.

System Center Service Manager (SCSM)

System Center Service Manager poskytuje integrovanú platformu pre automatizáciu a adaptáciu osvedčených postupov správy IT služieb vo vašej organizácii, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v knižniciach Microsoft Operations Framework (MOF) a Information Technology Infrastructure Library (ITIL). SCSM ponúka integrované postupy riešenia incidentov a problémov, riadenie zmien a správu životného cyklu aktív:

 • katalóg služieb,
 • samoobslužný portál na požiadavky,
 • správa vydaných verzií a SLA,
 • dátové sklady a vytváranie zostáv,
 • požiadavky na incidenty a zmeny.

App controller

App Controller prináša bežné samoobslužné možnosti, ktoré vám pomôžu ľahko konfigurovať, nasadiť a spravovať virtuálne počítače a služby naprieč privátnymi a verejnými cloudmi:

 • nasadenie v rôznych cloudoch,
 • samoobsluha virtuálnych počítačov a aplikácií.

Endpoint Protection – Ochrana koncových zariadení

Endpoint Protection poskytuje antimalwarové a bezpečnostné riešenia pre platformu od spoločnosti Microsoft:

 • ochrana proti malwaru, jeho identifikácia a odstraňovanie.

Zistite viac na microsoft.com.