Najčastejšie využívané serverové technológie:

SharePoint Server

SharePoint je viacúčelová aplikačná platforma, ktorá sa dokáže prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti

Zistite viac www.sharepoint2016.sk


Skype for Business Server 2015

Komplexné riešenie na vzájomnú komunikáciu - posielanie správ, online schôdze, telefonovanie a videokonferencie.

Zistite viac http://www.skype.com/cs/business/


Exchange Server

Poskytuje možnosť posielať emailové správy z akéhokoľvek zariadenia a miesta. Zároveň slúži aj na správu kontaktov, vytváranie úloh, synchronizáciu kalendárov. Vďaka službe „availability“ máte prehľad o dostupnosti vašich kolegov pri vytváraní termínov schôdzí.

Zistite viac na https://products.office.com/sk-sk/exchange/email


SQL Server

Relačný databázový server, ktorý vďaka funkcii uchovania online transakcií (OLTP) v pamäti navyšuje transakčný výkon až 30-násobne. V prípade dátových skladov dokáže táto funkcia aktualizovateľného uchovania stĺpcov v pamäti zrýchliť spracovanie dopytov až 100-násobne oproti starším riešeniam. Kompletné informácie možno získať vďaka platforme BI (Business Intelligence), ktorá zrýchľuje prístup, analýzu, čistenie a štruktúrovanie interných a externých dát. Najnovšia verzia SQL Servera je navrhnutá aj na prácu v hybridnom prostredí (cloud, MS Azure).

Zistite viac na https://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/products/sql-server/default.aspx


Project Server

Pomáha riadiť projekty a zjednodušuje spoluprácu na nich. Project server ponúka rozsiahle možnosti analýzy zdrojov, rozpočtov, vytváranie časových osí. Vďaka tomu je uľahčené projektové riadenie a prijímanie správnych finančných rozhodnutí na základe prehľadného stavu projektov. Nástroj je vhodný pre vedúcich pracovníkov, projektových manažérov ako aj pre celé projektové tímy.

Zistite viac na https://products.office.com/sk-sk/project


Forefront Identity Manager (FIM)

Umožňuje zjednodušiť správu životného cyklu identít, správy používateľov, skupín zásad a certifikátov pomocou automatizovaných pracovných postupov a obchodných pravidiel. Umožňuje integráciu s heterogénnymi platformami, poskytuje samoobslužné funkcie pre koncových používateľov, ktoré sú integrované v aplikácii Outlook a SharePoint. Automatizácia nasadenia a správy identít sa uskutočňuje pomocou jednotného rozhrania, ktoré je možné rozšíriť prostredníctvom Visual Studia a .NET. FIM umožňuje lepší prehľad pracovníkom IT a audítorom o dodržiavaní predpisov a stavu zabezpečenia systémov v rámci organizácie. FIM ďalej ponúka synchronizáciu identít používateľov medzi službami Active Directory, Microsoft Azure Active Directory a externými adresármi.

Zistite viac na http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/products/forefront-identity-manager/default.aspx


Team Foundation Server (TFS)

Predstavuje centrum správy životného cyklu sady aplikácií Visual Studia a pomáha efektívnejšie využívať vývojové tímy a uľahčuje ich spájanie a spoluprácu. Slúži tiež na správu heterogénnych projektov a tímov. Pomocou TFS viete rýchlejšie vytvárať svoj softvér.

Zistite viac na https://www.visualstudio.com/cs-cz/products/tfs-overview-vs.aspx


BizTalk

Slúži na integráciu rôznych aplikácií, dát z rôznych zdrojov, spracovanie platieb, operácií medzi spoločnosťami, elektronickú výmenu dát (EDI) a správu dodávateľských reťazcov. Svoje aplikácie môžete mať pripojené v privátnom alebo verejnom cloude a môžete začať využívať služby Microsoft Azure BizTalk a Service Bus. Služby BizTalk sú preverené v produkčnom prostredí EDI, B2B, Partner, EAI, IOT. Služby BizTalk umožňujú integráciu podnikových aplikácií SAP, Oracle EBS, SQL Server, PeopleSoft a umožňujú pripojiť sa k ľubovoľným zdrojom dát podporujúcim protokoly HTTP, HTTPS, FTP, SFTP alebo REST.

Zistite viac na http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/products/biztalk/default.aspx