Virtualizácia

Pomocou virtualizácie dokážete maximalizovať využitie vášho hardvéru a zároveň znížiť závislosť od podkladového hardvéru. V prípade použitia viacerých serverov určených na virtualizáciu významnou mierou znižujete riziko pri hardvérovej poruche niektorého z nich. Špecializujeme sa na virtualizáciu na báze technológií Hyper-V a VMware.

Prečo virtualizovať?

Klady virtualizácie

  • úspora nákladov na hardvér, personálne náklady, priestorové náklady, náklady na energiu (znížený počet serverov, klimatizácia), zjednodušený manažment IT prostredia,
  • znížený čas na administratívu – vďaka centralizovanému manažmentu (jednotná manažment konzola) pre celé virtuálne prostredie. Jednoduchý manažment spravovaných virtuálnych serverov a ich presun z jedného podkladového servera na druhý, zjednodušený manažment pri aktualizácii daných virtuálnych alebo podkladových serverov,
  • znížené riziká pri hardvérovej havárii – vďaka rýchlemu presunu virtuálnych serverov z jedného hardvéru na druhý (virtuálny host) znížite čas výpadku na minimum. Virtualizačná technológia umožňuje jednoduché vytváranie load balancingu, možnosť vytvárať live snapshots z bežiaceho virtuálneho operačného systému, naplánovanie (scheduling) snapshotov, zabezpečí kratší čas na obnovu operačného systému po výpadku,
  • rozširovanie IT infraštruktúry – jednoduché nasadzovanie nových virtuálnych, ako aj podkladových serverov, pridávanie a znižovanie výkonu pre jednotlivé virtuálne servery (RAM, CPU, HDD, sieťové karty atď.)

Zápory fyzických serverov

  • Cena pri zmene IT infraštruktúry – upgrade na nový hardvér, reinštalácia operačného systému, nasadzovanie nového servera, prechod z jedného systému na druhý je pri fyzickom serveri finančne náročný.
  • Náklady na prevádzku veľkého množstva serverov – elektrická energia, klimatizácia, priestorové kapacity, zvýšené personálne náklady.
  • Hardvérová komplexita – veľké množstvo hardvérových výrobcov prináša zvýšené riziká pri ich údržbe, servisovaní a riešení prípadných reklamácií s hardvérovým dodávateľom.
  • Nedostatočné využitie serverovej kapacity – Väčšina dedikovaných serverov využíva iba 20 % svojho výkonnostného potenciálu. Využitie maximálneho kapacitného výkonu môže byť problematické pre nemožnosť nasadiť viacero serverových aplikácií, rolí alebo funkcií na jeden operačný systém z dôvodu ich vzájomnej nekompatibility.
  • Pridávanie nových serverov – ak je potrebné pridať nový server, treba naplánovať nákup hardvéru, pripojiť ho do súčasnej IT infraštruktúry, nainštalovať operačný systém, aplikovať bezpečnostné záplaty (security patches). Vo virtuálnom prostredí je pridanie nového virtuálneho servera otázkou niekoľkých minút.

Je virtualizácia to, čo potrebujete?
Máte záujem vyskúšať si virtualizáciu v našom Demo Centre?
Kontaktujte nás! Radi vám pomôžeme

Mám záujem
dozvedieť sa viac o virtualizácii

Chcem demoukážku
virtualizačných produktov