Správa IT infraštruktúry

Nasadíme u vás technológie,
ktoré vám pomôžu so správou IT infraštruktúry,
sprehľadnia ju a zefektívnia.
Vďaka proaktívnym technológiám sa pokúsime
vyriešiť problémy ešte skôr, ako vzniknú.

Oblasti správy IT infraštruktúry,
v ktorých vám dokážeme pomôcť:

  • proaktívny manažment,
  • zálohovanie,
  • antivírové riešenie,
  • service desk (Help Desk) – ITIL, MOF,
  • aktualizácia operačného systému a aplikácií,
  • archivácia,
  • automatizácia správy.

Na základe vlastných skúseností využívame pri správe IT infraštruktúry
najmä produkty z rodiny MS System Center.

Chcem zistiť viac
o produktoch z rodiny MS System Center

Našim zákazníkom bezplatne predvádzame produkty na správu IT infraštruktúry v prirodzenom pracovnom prostredí. Nejde iba o teoretickú ukážku, počas prezentácie upozorníme aj na potenciál využitia konkrétnej technológie priamo u vás. Zistite viac o výhodách ukážky v našom Demo Centre.

Chcem demoukážku
produktov z rodiny MS System Center