Outsourcing

Pri rôznorodosti IT služieb a komplexnosti používaných informačných technológií je náročné poskytovať IT služby na najvyššej možnej úrovni. Vďaka outsourcingu, t. j. prevzatiu správy IT infraštruktúry spoločnosťou s tímom vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú školení na jednotlivé IT technológie a majú dlhoročnú prax, sa táto úloha dá zvládnuť. Naša spoločnosť sa venuje poskytovaniu služieb formou outsourcingu už viac ako 20 rokov.

Outsourcing môže mať podobu kompletného alebo čiastočného prevzatia IT infraštruktúry.
Zvolenie správnej formy outsourcingu predstavuje pre spoločnosť výrazné zníženie nákladov
a zvýšenie kvality poskytovaných IT služieb.

Netrápte sa s IT, nechajte jeho správu na nás!
Ponúkame vám:

Výhody outsourcingu:

  • zníženie alebo prenesenie rizík na outsourcingovú spoločnosť,
  • zlepšenie plánovania výdavkov na IT prevádzku,
  • zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných personálnych zdrojov,
  • spoločnosť sa môže zamerať výlučne na svoj predmet podnikania,
  • definovanie kvality služieb podľa SLA kontraktu.

Poskytujeme služby:

kompletná
alebo čiastočná
starostlivosť
o IT infraštruktúru

IT manažment
a riadenie
tretích strán

Monitoring
a profylaktika
IT infraštruktúry

Riadenie
a riešenie krízových
situácií

Mám záujem
o outsourcing IT služieb

Zákazníci, pre ktorých realizujeme komplexný alebo čiastočný outsourcing:

Zákazníci, pre ktorých realizujeme komplexný alebo čiastočný outsourcing